Vesilaitos

Vesiosuuskunnan raakavetenä käytetään korkealuokkaista pohjavettä. Vettä käsitellään ainoastaan kalkkikivisuodatuksella, joka nostaa PH-arvoa ja poistaa pohjaveden aiheuttaman korroosion metalli-putkistoille. Kalkkikivisuodatuksessa poistetaan myös biologisesti pohjavedessä esiintyvää rautaa ja mangaania. Rauta ja mangaani aiheuttavat vesijohtoverkostoon saostuessaan veteen sameutta ja väriä.